Logotyp 2020 25 – 29 november
Kulturhuset Väven

Agnès Varda

UEFF visar i samarbete med Bildmuseet och franska institutet ett block med kortfilmer gjorda av Agnès Varda. Varda avled under våren 2019, och vi vill genom denna filmvisning hedra hennes minne och stora konstnärskap.

Agnès Varda var en legend inom fransk film och en internationellt erkänd filmskapare och konstnär. Varda gjorde både spelfilm och dokumentärer och var även verksam som fotograf och bildkonstnär. Hon brukade säga att hon hade tre karriärer, tre liv, i ett. Varda rörde sig fritt mellan ömhet och humor, mellan lågt och högt. 1958 träffade hon regissören Jacques Demy som kom att bli hennes make och samarbetspartner tills han gick bort i aids 1990. 2017 blev Varda den första kvinnliga regissören att tilldelas en Heders-Oscar för sina insatser inom filmen. 2013 visade Bildmuseet utställningen Agnès Varda, där besökarna kunde ta del av bilder, filmer och installationer av Varda.

I det som kom att bli hennes sista film, Varda by Agnès, berättar hon om sitt liv, sina filmer och sitt skapande. Hon pratar om att dröja sig kvar, att om man gör det går man in i tiden, och då är ingenting banalt. Låt oss med denna filmvisning dröja oss kvar, gå in i tiden och uppleva ett filmskapande som varit allt annat än banalt.
– Florence Sisask

Tid

Visning

Sektion

Salong

Biljett

sön 01
14:00
Agnès Varda short film program
Agnès Varda
Bildmuseet
Fri entré

Total längd: 1 tim 4 min 
Språk: Franska
Textning: Engelska

In collaboration with Bildmuseet and the French Institute, UEFF presents a program of short films made by Agnès Varda. Varda passed away in the spring of 2019, and through this film screening we want to honor her memory and great artistry.

Agnès Varda was a legend in French film and an internationally recognized filmmaker and artist. Varda made both feature films and documentaries and was also active as a photographer and visual artist. She used to say that she had three careers, three lives. Varda moved freely between tenderness and humor, between low and high. In 1958 she met the director Jacques Demy who became her husband and partner until he passed away in AIDS in 1990. In 2017, Varda became the first female director to be awarded an Honorary Oscar for her efforts within film. In 2013, Bildmuseet showed the exhibition Agnès Varda, where visitors could see pictures, films and installations by Varda.

In what was to be her last film, Varda by Agnès, she talks about her life, her films and her creativitiy. She talks about lounging around, and that if you do, you go into time, and then nothing is trite. With this film screening, let us linger, go into time and experience a filmmaking that has been anything but trite.
– Florence Sisask