Logotyp 2020 25 – 29 november
Kulturhuset Väven

Panelsamtal: Film och funktionalitet

Panelsamtal och efterföljande visning av Aerobics a Love Story.
I samarbete med Umeå Universitet.
Språk: Engelska

 
Genom filmens historia har karaktärer med funktionsnedsättningar varit ständigt närvarande. Men karaktärernas funktionalitet har kanske i första hand använts i berättelser som metaforer eller stereotyper. Forskning kring film och funktionalitet från de senaste 20 åren visar att karaktärer med funktionsnedsättningar i filmer ofta framställs som avvikare. Vanliga stereotyper är offret, super-crips, antagonisten, samhällsbördan, det eviga barnet eller den a-sexuella. Dessa stereotyper har inte i någon nämnvärd omfattning förändrats över tid. Funktionshindersamhället har länge förespråkat och efterlyst mer mångsidiga, komplexa och nyanserade karaktärer, helst spelade av skådespelare med egna funktionsnedsättningar. I detta panelsamtal diskuteras film och funktionalitet ur ett forskningsperspektiv med fokus på frågor som: Hur gestaltas personer med normbrytande funktionalitet i film? Sverige vs. USA? Finns det återkommande diskurser och stereotyper? Finns det exempel som utmanar stereotypiska berättelser? Vem spelar rollerna som funktionshindrad karaktär? Hur tillgängligt är film som medium?

Deltagare:

Cathrine J. Kudlick, Professor i historia och föreståndare för Paul K. Longmore Institute on Disability, San Francisco, USA. Festivaldirektör för Superfest Disability Film Festival.

Karin Ljuslinder, docent i medie- och kommunikationsvetenskap som forskar om representationer av funktionshinder i gamla och nya medier.

Josefine Wälivaara, doktor i drama-teater-film, forskar om normativitet, funktionalitet, sexualitet i populärfilm.

Tid

Visning

Sektion

Salong

Biljett

ons 27
17:00
Panelsamtal: Film och funktionalitet
Evenemang
Fika!
Fri entré

Panelsamtal och efterföljande visning av Aerobics a Love Story.
I samarbete med Umeå Universitet.
Språk: Engelska

Deltagare:

Cathrine J. Kudlick, Professor i historia och föreståndare för Paul K. Longmore Institute on Disability, San Francisco, USA. Festivaldirektör för Superfest Disability Film Festival.

Karin Ljuslinder, docent i medie- och kommunikationsvetenskap som forskar om representationer av funktionshinder i gamla och nya medier.

Josefine Wälivaara, doktor i drama-teater-film, forskar om normativitet, funktionalitet, sexualitet i populärfilm.