Logotyp 2018 27 november – 2 december
Kulturhuset Väven

Samtal: Om synliggörande av queer historia

Panelsamtal som arrangeras av Konstfrämjandet Västerbotten och Lesbisk makt
Med Evelina Liliequist, Lesbisk Odyssé och Anna Linder
Språk: Svenska

På vilket sätt kan gestaltning och visuell kommunikation vara politiska verktyg i synliggörandet av queer historia? Med vilka ord, av vem och för vilka återberättas historien. I paneldiskussionen deltar Evelina Liliequist – doktorand vid Umeå universitet som forskar om betydelsen av digitala medier för hbtq-personer i norra Sverige, Lesbisk Odyssé – ett projekt som synliggör och utforskar lesbisk historia och nutid i Norrland samt Anna Linder – konstnär, curator och kulturproducent som 2016 initierade The Swedish Archive for Queer Moving Images som en del av hennes forskning och synliggörande av queer historia.

Tid

Visning

Sektion

Salong

Biljett

sön 26
16:00
Panelsamtal om queer historia
Evenemang
Fika!
Fri entré

Panelsamtal som arrangeras av Konstfrämjandet Västerbotten och Lesbisk makt