Logotyp 2020 25 – 29 november
Kulturhuset Väven

UEFF 2020 arrangeras under ny ledning

 
Den sista augusti avslutar Karin Johansson sin tjänst som festivalproducent för Umeå Europeiska Filmfestival efter nio års arbete med filmfestivalen. Karin Johansson har varit anställd som konstnärlig ledare och producent för festivalen sedan 2013 men har varit involverad sedan uppstarten 2011. Anledningen är att Karin har sökt sig vidare till annat arbete.

 
”Det har varit en oerhörd glädje att få arbeta med Karin, hennes erfarenhet och engagemang kommer att saknas hos oss. Vi önskar henne all lycka i framtiden och hoppas att hon kommer att trivas på sin nya arbetsplats.” säger Sarah Lindström, biografföreståndare Folkets Bio Umeå

 
I dagsläget kommer ingen nyrekrytering av festivalproducent att ske, utan arbetet med Umeå Europeiska Filmfestival fördelas inom den existerande arbetsgruppen hos den ideella föreningen Folkets Bio Umeå, som producerar filmfestivalen.

 
Årets upplaga kommer att äga rum 25-29 november, men med flera anpassningar för att följa aktuella direktiv från regeringen och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten gällande att minska risken för spridning av Covid-19. Delar av programinnehållet kommer att tillgängliggöras online, men filmupplevelser erbjuds även i salong under festivalen.

 
”Det blir något av en hybridfestival i år. Vi vill värna om den gemenskap som brukar formas under filmfestivaler och det unika med visningar för publik. Samtidigt jobbar vi för att delar av festivalen kan ske digitalt så att den som vill vänta med att besöka oss ändå får möjlighet att ta del av vårt urval.” säger Lindström

 
På bilden: Karin Johansson